Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
kreskowych map topograficznych.
W obrazie tonalnym mapy satelitarnej widoczne są nie tylko poszczególne areały użytków rolnych i użytków zielonych, ale również odzwierciedlony jest ich układ, kształt i stopień rozdrobnienia działek oraz zmienność ich rolniczego użytkowania.
Rozdrobnienie działek wyraźnie widać na wycinku mapy satelitarnej prezentującej tereny rolnicze położone wzdłuż Wisły w gminie Wilanów oraz w gminie Wawer (rys. 3.38 zamieszczony na kolorowej wkładce).
Szata roślinna na mapach satelitarnych najczytelniej zobrazowana jest w kompleksach leśnych. Szczególnie duża jest czytelność zasięgu powierzchniowego lasów. Widoczna jest zwartość drzewostanów, polany leśne, a nawet małe skupiska drzew lub krzaków, których często nie uwidacznia się na mapie
kreskowych map topograficznych.<br>W obrazie tonalnym mapy satelitarnej widoczne są nie tylko poszczególne areały użytków rolnych i użytków zielonych, ale również odzwierciedlony jest ich układ, kształt i stopień rozdrobnienia działek oraz zmienność ich rolniczego użytkowania.<br>Rozdrobnienie działek wyraźnie widać na wycinku mapy satelitarnej prezentującej tereny rolnicze położone wzdłuż Wisły w gminie Wilanów oraz w gminie Wawer (rys. 3.38 zamieszczony na kolorowej wkładce).<br>Szata roślinna na mapach satelitarnych najczytelniej zobrazowana jest w kompleksach leśnych. Szczególnie duża jest czytelność zasięgu powierzchniowego lasów. Widoczna jest zwartość drzewostanów, polany leśne, a nawet małe skupiska drzew lub krzaków, których często nie uwidacznia się na mapie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego