Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 33
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
i uzgodnień pomiędzy gminami a powiatem, zwłaszcza w dziedzinie dopuszczania do eksploatacji obiektów, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczna jest sprawna i szybka wymiana informacji pomiędzy gminami, które rejestrują podmioty gospodarcze a administracją powiatową, która odpowiada za egzekwowanie wymogów ochrony środowiska, także od prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorców. Koordynacja działań administracji gminnej i powiatowej ma tu podstawowe znaczenie dla ich skuteczności, powodzenia i sprawności.
Drugim ważnym tematem jest gospodarka odpadami w gminach i miastach powiatu. Uzgodnienia wymagają działania, służące respektowaniu przez podmioty wywożące odpady, ich producentów oraz gminy uregulowań ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. Przedsiębiorstwa wywożące odpady, posiadające
i uzgodnień pomiędzy gminami a powiatem, zwłaszcza w dziedzinie dopuszczania do eksploatacji obiektów, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczna jest sprawna i szybka wymiana informacji pomiędzy gminami, które rejestrują podmioty gospodarcze a administracją powiatową, która odpowiada za egzekwowanie wymogów ochrony środowiska, także od prowadzących działalność gospodarczą przedsiębiorców. Koordynacja działań administracji gminnej i powiatowej ma tu podstawowe znaczenie dla ich skuteczności, powodzenia i sprawności.<br>Drugim ważnym tematem jest gospodarka odpadami w gminach i miastach powiatu. Uzgodnienia wymagają działania, służące respektowaniu przez podmioty wywożące odpady, ich producentów oraz gminy uregulowań ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach. Przedsiębiorstwa wywożące odpady, posiadające
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego