Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
przyglądam się decyzjom polskiego parlamentu w sprawie polityki wobec alkoholu mam świeżo w pamięci kilka ostatnich nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Liberalizacja prawa nastąpiła na początku lat 90. Niezwykle istotne zmiany decentralizujące politykę wobec alkoholu nastąpiły w latach 1996-1997. Wiele kluczowych kwestii zostało wówczas przekazanych do kompetencji samorządów gminnych. Od tamtej pory mogą one robić trzy istotne rzeczy: określać limit punktów sprzedaży, zasady ich lokalizacji, a także niektóre warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych. Te trzy elementy spowodowały, że polityka prowadzona na poziomie lokalnym mogła wpływać na poglądy i postawy ludzi dotyczące kwestii: czy alkohol jest
przyglądam się decyzjom polskiego parlamentu w sprawie polityki wobec alkoholu mam świeżo w pamięci kilka ostatnich nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Liberalizacja prawa nastąpiła na początku lat 90. Niezwykle istotne zmiany decentralizujące politykę wobec alkoholu nastąpiły w latach 1996-1997. Wiele kluczowych kwestii zostało wówczas przekazanych do kompetencji samorządów gminnych. Od tamtej pory mogą one robić trzy istotne rzeczy: określać limit punktów sprzedaży, zasady ich lokalizacji, a także niektóre warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych. Te trzy elementy spowodowały, że polityka prowadzona na poziomie lokalnym mogła wpływać na poglądy i postawy ludzi dotyczące kwestii: czy alkohol jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego