Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 43
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
i przemyślność naszą kształcić. (Leszek Kołakowski - "O nicnierobieniu".
W dwudniowych warsztatach sesji strategicznej wzięli udział radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół i nauczyciele, gazdowie i przedsiębiorcy, nasi księża oraz eksperci z Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego. Owocem wytężonej pracy w grupach (owej "burzy mózgów") oraz wytrwałych dyskusji plenarnych jest określenie tzw. misji gminnych czyli głównego celu rozwoju przez najbliższe dziesięciolecie. Tę misję sformułowaliśmy następująco: "Gmina Szaflary - ośrodek tradycji i kultury góralskiej, stanowiąca alternatywę dla zatłoczonych Tatr i Zakopanego".
Kolejnym naszym zadaniem była analiza mocnych i słabych stron w dotychczasowym rozwoju gminy oraz próba skatalogowania sprzyjających nam czynników zewnętrznych, czyli naszych szans, a także
i przemyślność naszą kształcić. (Leszek Kołakowski - "O nicnierobieniu".<br>W dwudniowych warsztatach sesji strategicznej wzięli udział radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół i nauczyciele, gazdowie i przedsiębiorcy, nasi księża oraz eksperci z Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego. Owocem wytężonej pracy w grupach (owej "burzy mózgów") oraz wytrwałych dyskusji plenarnych jest określenie tzw. misji gminnych czyli głównego celu rozwoju przez najbliższe dziesięciolecie. Tę misję sformułowaliśmy następująco: "Gmina Szaflary - ośrodek tradycji i kultury góralskiej, stanowiąca alternatywę dla zatłoczonych Tatr i Zakopanego".<br>Kolejnym naszym zadaniem była analiza mocnych i słabych stron w dotychczasowym rozwoju gminy oraz próba skatalogowania sprzyjających nam czynników zewnętrznych, czyli naszych szans, a także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego