Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
przez uchwalenie czterech ustaw, między innymi o powołaniu policji ekologicznej - Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska;
- stworzenie systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (odpowiednich instytucji ):
- przetłumaczenie i wydanie w roku 1993 omówienia głównych dokumentów z konferencji "Środowisko i Rozwój";
- powołanie w 1992 r. Rady Ekologicznej Przy Prezydencie RP;
- powoływanie wojewódzkich i gminnych Rad Ekologicznych w celu opracowywania lokalnych programów ekorozwojowych;
- powołanie Narodowej Komisji ds. Ekorozwoju w 1994 r.;
- wydawanie materiałów instruktażowych dla przygotowywania programów ekorozwoju gmin (1993);
- powołanie Towarzystwa Filozofii Ekologicznej;
- rozwijanie się ekologicznych ruchów pozarządowych, wydających liczne czasopisma i materiały edukacyjne.

Przyczyny pogarszającego się stanu środowiskowego świata

Za główną przyczynę pogarszającej
przez uchwalenie czterech ustaw, między innymi o powołaniu policji ekologicznej - Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska;<br>- stworzenie systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (odpowiednich instytucji ):<br>- przetłumaczenie i wydanie w roku 1993 omówienia głównych dokumentów z konferencji "Środowisko i Rozwój";<br>- powołanie w 1992 r. Rady Ekologicznej Przy Prezydencie RP;<br>- powoływanie wojewódzkich i gminnych Rad Ekologicznych w celu opracowywania lokalnych programów ekorozwojowych;<br>- powołanie Narodowej Komisji ds. Ekorozwoju w 1994 r.;<br>- wydawanie materiałów instruktażowych dla przygotowywania programów ekorozwoju gmin (1993);<br>- powołanie Towarzystwa Filozofii Ekologicznej;<br>- rozwijanie się ekologicznych ruchów pozarządowych, wydających liczne czasopisma i materiały edukacyjne.<br><br>&lt;tit&gt;Przyczyny pogarszającego się stanu środowiskowego świata&lt;/&gt;<br><br>Za główną przyczynę pogarszającej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego