Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
sytuacja finansowa gminy mierzona wskaźnikiem zadłużenia. W 2002 roku, kiedy obejmowałem urząd Burmistrza Pasłęka zadłużenie ogólne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 11 mln 537 tys. Obecnie, na dzień 31.XII.2004 r. wynosi ono 6 mln184 tys. Świadczy to, że władze Pasłęka prowadzą racjonalną gospodarkę finansową.
Pomimo obciążenia budżetu gminy spłatą zadłużenia kredytowego z lat ubiegłych, zrealizowaliśmy kolejne inwestycje gminne. Zakończona została budowa zbiornika retencyjnego "Zakrzewko II", która podnosi atrakcyjność rekreacyjno - wypoczynkową naszej gminy. Szczególnie cieszy fakt, że ok. 80 % kosztów tej inwestycji zostało pokrytych ze środków pochodzących spoza budżetu gminy Pasłęk. Wybudowana została kanalizacja sanitarna osiedla Robity. Środki na
sytuacja finansowa gminy mierzona wskaźnikiem zadłużenia. W 2002 roku, kiedy obejmowałem urząd Burmistrza Pasłęka zadłużenie ogólne gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 11 mln 537 tys. Obecnie, na dzień 31.XII.2004 r. wynosi ono 6 mln184 tys. Świadczy to, że władze Pasłęka prowadzą racjonalną gospodarkę finansową. <br>Pomimo obciążenia budżetu gminy spłatą zadłużenia kredytowego z lat ubiegłych, zrealizowaliśmy kolejne inwestycje gminne. Zakończona została budowa zbiornika retencyjnego "Zakrzewko II", która podnosi atrakcyjność rekreacyjno - wypoczynkową naszej gminy. Szczególnie cieszy fakt, że ok. 80 % kosztów tej inwestycji zostało pokrytych ze środków pochodzących spoza budżetu gminy Pasłęk. Wybudowana została kanalizacja sanitarna osiedla Robity. Środki na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego