Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
selektywną zbiórkę odpadów. Rozdział ten wymaga gruntownego rozbudowania.
Brak kalendarza działań gospodarowania zasobami wodnymi w latach 1994-2000.

Powiązanie "Programu wykonawczego" z potrzebami gminnych samorządów terytorialnych

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. nałożyła na gminy poważne obowiązki w zakresie ochrony środowiska na etapie sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Studium to ma uwzględniać:
- stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego,
- obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego,
- lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego,
- zagrożenia środowiska.
Aby sprostać tym zadaniom MOŚZNiL wydało w roku 1993 instrukcję sporządzania Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej. Dotychczasowe doświadczenia np. z woj. opolskiego i warszawskiego wskazują, że były to opracowania bardzo przydatne
selektywną zbiórkę odpadów. Rozdział ten wymaga gruntownego rozbudowania.<br>Brak kalendarza działań gospodarowania zasobami wodnymi w latach 1994-2000.<br><br>&lt;tit&gt;Powiązanie "Programu wykonawczego" z potrzebami gminnych samorządów terytorialnych&lt;/&gt;<br><br>Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. nałożyła na gminy poważne obowiązki w zakresie ochrony środowiska na etapie sporządzania &lt;hi&gt;Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy&lt;/&gt;. Studium to ma uwzględniać:<br>- stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego,<br>- obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego,<br>- lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego,<br>- zagrożenia środowiska.<br>Aby sprostać tym zadaniom MOŚZNiL wydało w roku 1993 instrukcję sporządzania &lt;hi&gt;Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej&lt;/&gt;. Dotychczasowe doświadczenia np. z woj. opolskiego i warszawskiego wskazują, że były to opracowania bardzo przydatne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego