Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
rodziny (rodziców, współmałżonka, dziecka) wymagające obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego na jego rzecz, 3) szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia.
katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego,
4) pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch oraz upadek pojazdu powietrznego, uniemożliwiające ubezpieczonemu pobyt na urlopie.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 29
1. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn wymienionych w § 28 ust 4. jeśli powstały one w wyniku:
1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub
rodziny (rodziców, współmałżonka, dziecka) wymagające obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego na jego rzecz, 3) szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia.<br>katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego,<br>4) pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch oraz upadek pojazdu powietrznego, uniemożliwiające ubezpieczonemu pobyt na urlopie.<br><br>OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI<br>§ 29 <br>1. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn wymienionych w § 28 ust 4. jeśli powstały one w wyniku:<br>1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego