Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2004
oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych (wolnostojących, szeregowych), ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w miejscu zamieszkania. Na podstawie umowy ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w następstwie:
kradzieży z włamaniem i rabunku;
zdarzeń losowych w postaci ognia, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi;
zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym z wyłączeniem jednak szkód w powstaniu zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny
oraz w piwnicy w domach jednorodzinnych (wolnostojących, szeregowych), ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem, odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w miejscu zamieszkania. Na podstawie umowy ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w następstwie:<br>kradzieży z włamaniem i rabunku;<br>zdarzeń losowych w postaci ognia, zalania, powodzi, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsuwania się ziemi;<br>zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym z wyłączeniem jednak szkód w powstaniu zaginięcia w tym czasie pieniędzy i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, dzieł sztuki, przedmiotów ze srebra, złota i platyny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego