Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
zbiory kolekcjonerskie mogą być ubezpieczone po opłaceniu dodatkowej składki, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu.

Zakres ubezpieczenia
§ 3
1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe wskutek:
1) kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej,
2) rabunku dokonanego lub usiłowanego,
3) zdarzeń losowych, tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, uderzenia piorunu, gradu, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego,
4) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym zdarzeniem, z wyłączeniem szkód zaginięcia pieniędzy i innych środków płatniczych, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki.
2. Za szkodę w ruchomościach domowych i stałych elementach mieszkania uważa
zbiory kolekcjonerskie mogą być ubezpieczone po opłaceniu dodatkowej składki, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu.<br><br>Zakres ubezpieczenia<br>§ 3<br>1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe wskutek:<br>1) kradzieży z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, <br>2) rabunku dokonanego lub usiłowanego, <br>3) zdarzeń losowych, tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, uderzenia piorunu, gradu, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego, <br>4) zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym zdarzeniem, z wyłączeniem szkód zaginięcia pieniędzy i innych środków płatniczych, wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki.<br>2. Za szkodę w ruchomościach domowych i stałych elementach mieszkania uważa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego