Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez organizację społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.
§ 31
1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe na terenie Polski i za granicą wskutek:
1) zdarzeń losowych tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego;
2) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1;
3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej;
4) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w
ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez organizację społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.<br>§ 31<br>1. TUiR "WARTA" SA odpowiada za szkody powstałe na terenie Polski i za granicą wskutek:<br>1) zdarzeń losowych tj. pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu oraz upadku pojazdu powietrznego;<br>2) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt. 1;<br>3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej;<br>4) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego