Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
lub szeregowego oraz budynki gospodarcze i garaż określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. c, d, do którego ubezpieczający posiada odpowiedni tytuł prawny określony w § 1 ust. 1.
§ 40
TUiR "WARTA" S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych tj.
1) pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego - określonych w § 3,
2) lawiny, określonej w § 26 ust. 4 pkt. 2,
3) trzęsienia ziemi tj. gwałtownego zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu,
4) zapadania się ziemi tj. obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni,
5) osuwania się
lub szeregowego oraz budynki gospodarcze i garaż określone w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. c, d, do którego ubezpieczający posiada odpowiedni tytuł prawny określony w § 1 ust. 1.<br>§ 40<br>TUiR "WARTA" S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych tj.<br>1) pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego - określonych w § 3, <br>2) lawiny, określonej w § 26 ust. 4 pkt. 2, <br>3) trzęsienia ziemi tj. gwałtownego zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, <br>4) zapadania się ziemi tj. obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni, <br>5) osuwania się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego