Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
6 -chody asymetryczne, dodając na koniec szczególny przykład chodu -wybicie (ang. pronk), gdy wszystkie nogi jednocześnie są ponad podłożem.
Hildebrand zaobserwował 167 symetrycznych chodów koni. Za podstawę klasy-
fikacji przyjął różnice faz względnych nogi przedniej i tylnej po tej samej stronie ciała oraz współczynnik obciążenia nogi tylnej. Opracowany przez niego graf chodów przedstawia zależność rodzaju chodu od tych współczynników. Stwierdził on, że przy danym rodzaju chodu zarówno jedna, jak i druga wielkość zmienia się w niewielkim zakresie. Mimo takiego zróżnicowania, chód wolny charakteryzuje się ustaloną kolejnością przestawień nóg, zaobserwowaną już przez Arystotelesa: noga prawa przednia, lewa tylna, lewa przednia i prawa
6 -chody asymetryczne, dodając na koniec szczególny przykład chodu -wybicie (ang. pronk), gdy wszystkie nogi jednocześnie są ponad podłożem. <br>Hildebrand zaobserwował 167 symetrycznych chodów koni. Za podstawę klasy- <br>fikacji przyjął różnice faz względnych nogi przedniej i tylnej po tej samej stronie ciała oraz współczynnik obciążenia nogi tylnej. Opracowany przez niego graf chodów przedstawia zależność rodzaju chodu od tych współczynników. Stwierdził on, że przy danym rodzaju chodu zarówno jedna, jak i druga wielkość zmienia się w niewielkim zakresie. Mimo takiego zróżnicowania, chód wolny charakteryzuje się ustaloną kolejnością przestawień nóg, zaobserwowaną już przez Arystotelesa: noga prawa przednia, lewa tylna, lewa przednia i prawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego