Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
pomocników, zwanych sacebaronami, należały tylko czynności egzekucyjne oraz pobór kar, w tym kar publicznych (fredus), częściowo przeznaczonych na jego własne uposażenie. Grafa wzywano również do usunięcia osiedleńca, którego sąsiedzi nie zgodzili się przyjąć do wspólnoty. Zanim jednak doszło do zastosowania przymusu, intruza pozywano na wiec (maniat eum ad mallum), gdzie graf nie miał nic do gadania. Przewodniczył tungin.
Graf jako królewski urzędnik był chroniony potrójnym wergeldem. Potrójny wergeld przysługiwał także sacebaronom, choć byli to nieraz litowie królewscy (pueri regis)6, nie przysługiwał natomiast tunginowi. Przyczyna tej dysharmonii jest oczywista: tungin nie był królewskim urzędnikiem. Był głową lokalnej wspólnoty wiecu i sądu
pomocników, zwanych sacebaronami, należały tylko czynności egzekucyjne oraz pobór kar, w tym kar publicznych (fredus), częściowo przeznaczonych na jego własne uposażenie. Grafa wzywano również do usunięcia osiedleńca, którego sąsiedzi nie zgodzili się przyjąć do wspólnoty. Zanim jednak doszło do zastosowania przymusu, intruza pozywano na wiec (maniat eum ad mallum), gdzie graf nie miał nic do gadania. Przewodniczył tungin.<br>Graf jako królewski urzędnik był chroniony potrójnym wergeldem. Potrójny wergeld przysługiwał także sacebaronom, choć byli to nieraz litowie królewscy (pueri regis)6, nie przysługiwał natomiast tunginowi. Przyczyna tej dysharmonii jest oczywista: tungin nie był królewskim urzędnikiem. Był głową lokalnej wspólnoty wiecu i sądu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego