Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
elektrony i pozytony jako skwantowane składniki materii. Teoria musi jednak opisywać również ich wzajemne oddziaływanie. Podstawowymi procesami takiego oddziaływania będą:
- absorpcja lub emisja fotonu: - kreacja lub anihilacja pary:
Feynman zaproponował pewien sposób graficzny przedstawiania tych procesów, podający zarazem ścisły schemat przeprowadzania obliczeń prawdopodobieństwa ich zachodzenia. Te tak zwane diagramy lub grafy Feynmana możemy uważać za obraz ewolucji procesu w czasie. Załóżmy mianowicie, że oś czasu wskazująca kierunek jego upływu przebiega pionowo od dołu ku górze (rys. 3.43). Fotony przedstawiać będziemy na tych diagramach linią falistą, elektrony i pozytony liniami prostymi. Pozyton będzie się przy tym różnił od elektronu zwrotem tej
elektrony i pozytony jako skwantowane składniki materii. Teoria musi jednak opisywać również ich wzajemne oddziaływanie. Podstawowymi procesami takiego oddziaływania będą: <br>- absorpcja lub emisja fotonu: &lt;gap&gt;- kreacja lub anihilacja pary: &lt;gap&gt;<br>Feynman zaproponował pewien sposób graficzny przedstawiania tych procesów, podający zarazem ścisły schemat przeprowadzania obliczeń prawdopodobieństwa ich zachodzenia. Te tak zwane diagramy lub grafy Feynmana możemy uważać za obraz ewolucji procesu w czasie. Załóżmy mianowicie, że oś czasu wskazująca kierunek jego upływu przebiega pionowo od dołu ku górze (rys. 3.43). Fotony przedstawiać będziemy na tych diagramach linią falistą, elektrony i pozytony liniami prostymi. Pozyton będzie się przy tym różnił od elektronu zwrotem tej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego