Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
przez benedyktynów świętokrzyskich. W konwikcie tym, mieszczącym się w przebudowanym szesnastowiecznym kościele Św. Michała, „usposobiło się bardzo wielu znakomitych ludzi". Być może zamiłowanie do poezji zaszczepił Reklewskiemu rektor owej szkoły, przeor Weremond Melentowski. Był on bowiem (zapomnianym przez historyków literatury) tłumaczem satyr Juwenalisa. Co prawda, uzdolniony wychowanek przeora nie gustował zbytnio w satyrach, ale z pęt erudycji klasycznej nie zdołał, czy nie zdążył, mimo widocznych starań, własnej muzy wyzwolić. 12 listopada 1804 zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po upadku kraju i przyłączeniu Krakowa do Austrii ranga uczelni obniżyła się. Pozbawiono ją nadzoru nad szkolnictwem średnim, od roku 1801
przez benedyktynów świętokrzyskich. W konwikcie tym, mieszczącym się w przebudowanym szesnastowiecznym kościele Św. Michała, „usposobiło się bardzo wielu znakomitych ludzi". Być może zamiłowanie do poezji zaszczepił Reklewskiemu rektor owej szkoły, przeor Weremond Melentowski. Był on bowiem (zapomnianym przez historyków literatury) tłumaczem satyr Juwenalisa. Co prawda, uzdolniony wychowanek przeora nie gustował zbytnio w satyrach, ale z pęt erudycji klasycznej nie zdołał, czy nie zdążył, mimo widocznych starań, własnej muzy wyzwolić. 12 listopada 1804 zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po upadku kraju i przyłączeniu Krakowa do Austrii ranga uczelni obniżyła się. Pozbawiono ją nadzoru nad szkolnictwem średnim, od roku 1801
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego