Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
prawdy i wolności miała wyrażać się poprzez dramat nowego stylu i nową inscenizację, dzięki której spektakl stałby się porywającym wyobraźnię widowiskiem. Teatr natomiast przemieniał się wprawdzie szybko i gruntownie, lecz efekty owych przemian znacznie odbiegały od marzeń teoretyków. Zmierzał we własnym kierunku, odległym od nadziei romantyków. Decydowały przyziemne względy finansowe, gusty publiczności, ale także fakt, że długo jeszcze nie było nowych, romantycznych dramatów. W repertuarze były albo tragedie, albo - w teatrach nowo otwieranych - powstające masowo i w niezwykłym tempie rozpowszechniające się w Europie melodramaty i sztuki grozy. Zachwycała się nimi publiczność mniej wykształcona, ale wzbudzały żywe zainteresowanie także młodych artystów i
prawdy i wolności miała wyrażać się poprzez dramat nowego stylu i nową inscenizację, dzięki której spektakl stałby się porywającym wyobraźnię widowiskiem. Teatr natomiast przemieniał się wprawdzie szybko i gruntownie, lecz efekty owych przemian znacznie odbiegały od marzeń teoretyków. Zmierzał we własnym kierunku, odległym od nadziei romantyków. Decydowały przyziemne względy finansowe, gusty publiczności, ale także fakt, że długo jeszcze nie było nowych, romantycznych dramatów. W repertuarze były albo tragedie, albo - w teatrach nowo otwieranych - powstające masowo i w niezwykłym tempie rozpowszechniające się w Europie melodramaty i sztuki grozy. Zachwycała się nimi publiczność mniej wykształcona, ale wzbudzały żywe zainteresowanie także młodych artystów i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego