Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1977
jako jego własną przyszłość. Wolność, która jest podstawowym warunkiem tego eksperymentu, odsłania nam nasz czas. Ściślej zaś mówiąc, czas w ogóle czyni moim czasem. Wolność od samego początku ciąży w stronę Entshlossenheit. Autentyczność jest bezpośrednim sensem wolności.
Doświadczenie wolności, którego tutaj jesteśmy świadkami, mieści się bez reszty w ramach doświadczeń heglowskich. Swojskość i negatywność są fundamentalnymi i trwałymi sposobami jej doświadczania, które powtarzają się zawsze, nie eliminując zresztą innych jej przejawów. U Heideggera znajdujemy jednak coś, czego nie było u Hegla: nicość jako istotny rys wolności "samej w sobie". Entshlossenheit jest autentycznym sensem wolności. Innym sensem wolności, sensem zakłamanym, pomylonym, jest
jako jego własną przyszłość. Wolność, która jest podstawowym warunkiem tego eksperymentu, odsłania nam nasz czas. Ściślej zaś mówiąc, czas w ogóle czyni moim czasem. Wolność od samego początku ciąży w stronę &lt;foreign lang="ger"&gt;Entshlossenheit&lt;/&gt;. Autentyczność jest bezpośrednim sensem wolności.<br>Doświadczenie wolności, którego tutaj jesteśmy świadkami, mieści się bez reszty w ramach doświadczeń heglowskich. Swojskość i negatywność są fundamentalnymi i trwałymi sposobami jej doświadczania, które powtarzają się zawsze, nie eliminując zresztą innych jej przejawów. U Heideggera znajdujemy jednak coś, czego nie było u Hegla: nicość jako istotny rys wolności "samej w sobie". &lt;foreign lang="ger"&gt;Entshlossenheit&lt;/&gt; jest autentycznym sensem wolności. Innym sensem wolności, sensem zakłamanym, pomylonym, jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego