Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
różnice pomiędzy poszczególnymi filozoficznymi nastawieniami stojącymi u podłoża różnych metod filogenetyki.
Pojęcie ewolucji biologicznej przez dziesięciolecia zażartych ideologicznych dyskusji przeniknęło głęboko w dominujące dziś koncepcje struktury świata. Nabrało przy tym zabarwienia wartościującego. Niewielu jest więc dziś odważnych, którzy otwarcie przeciwstawiają się tej koncepcji, tak jak niewielu jest otwartych przeciwników kopernikańskiego heliocentryzmu. Myliłby się ten, kto przypuszczałby, że wszyscy

przyrodnicy akceptują interpretację mechanizmów ewolucji zaproponowaną niegdyś
przez Darwina, a uściślaną przez poznanie podłoża genetycznego ewolucji jako selekcji i zmienności. Są wcale liczni badacze złożoności świata organizmów, którym teoria ewolucji w przyjętym tu znaczeniu jest zbyteczna, są tacy, którzy widzą w przemianach ewolucyjnych
różnice pomiędzy poszczególnymi filozoficznymi nastawieniami stojącymi u podłoża różnych metod filogenetyki.<br>Pojęcie ewolucji biologicznej przez dziesięciolecia zażartych ideologicznych dyskusji przeniknęło głęboko w dominujące dziś koncepcje struktury świata. Nabrało przy tym zabarwienia wartościującego. Niewielu jest więc dziś odważnych, którzy otwarcie przeciwstawiają się tej koncepcji, tak jak niewielu jest otwartych przeciwników kopernikańskiego heliocentryzmu. Myliłby się ten, kto przypuszczałby, że wszyscy <br>&lt;page nr=448&gt;<br>przyrodnicy akceptują interpretację mechanizmów ewolucji zaproponowaną niegdyś <br>przez Darwina, a uściślaną przez poznanie podłoża genetycznego ewolucji jako selekcji i zmienności. Są wcale liczni badacze złożoności świata organizmów, którym teoria ewolucji w przyjętym tu znaczeniu jest zbyteczna, są tacy, którzy widzą w przemianach ewolucyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego