Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
renesansowy, choć z renesansu się począł, i jeszcze nie barokowy, choć przez barok wchłonięty i pojęty, Mikołaj Szarzyński najlepiej tłumaczy się na tle pokrewnych zjawisk historii sztuki zwanych manierystycznymi.
Najbardziej istotne cechy jego twórczości mieszczą się właśnie w pojęciu manieryzmu. Wymieńmy je: wirtuozeria osiągana w materiale renesansowym, antynaiwność i antyspontaniczność, hermetyzm, dążenie do autonomicznej gry znaczeń, która wzmaga funkcję ekspresywną kosztem oglądu świata, pobożność indywidualna i egotyczna, bliska mistycyzmowi.

X. WSPÓŁCZEŚNI KOCHANOWSKIEMU
I JEGO NAŚLADOWCY

1. KULTURA HUMANISTYCZNA
CZASÓW KOCHANOWSKIEGO

Gdybyśmy spróbowali proces rozwoju poezji renesansowej przedstawić jako wielkość graficzną, otrzymalibyśmy linię, na której trzy wierzchołki, Rej, Kochanowski i Szarzyński, szczególnie
renesansowy, choć z renesansu się począł, i jeszcze nie barokowy, choć przez barok wchłonięty i pojęty, Mikołaj Szarzyński najlepiej tłumaczy się na tle pokrewnych zjawisk historii sztuki zwanych manierystycznymi.<br>Najbardziej istotne cechy jego twórczości mieszczą się właśnie w pojęciu manieryzmu. Wymieńmy je: wirtuozeria osiągana w materiale renesansowym, antynaiwność i antyspontaniczność, hermetyzm, dążenie do autonomicznej gry znaczeń, która wzmaga funkcję ekspresywną kosztem oglądu świata, pobożność indywidualna i egotyczna, bliska mistycyzmowi.<br><br>&lt;tit&gt;X. WSPÓŁCZEŚNI KOCHANOWSKIEMU<br>I JEGO NAŚLADOWCY&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;1. KULTURA HUMANISTYCZNA<br>CZASÓW KOCHANOWSKIEGO&lt;/&gt;<br><br>Gdybyśmy spróbowali proces rozwoju poezji renesansowej przedstawić jako wielkość graficzną, otrzymalibyśmy linię, na której trzy wierzchołki, Rej, Kochanowski i Szarzyński, szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego