Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
odbierałam muzykę całym jestestwem, całą osobowością. Tęsknota za muzyką wykonaną po mistrzowsku, za mistrzowskim przekazem to nie tylko ten nazwany odbiór. Muzyka odbierana przez aktywnego słuchacza staje się nowym tworzywem. Ma moc stwarzania w człowieku stanów, pobudzania sił i zamiarów, rozwijania wyobraźni i skojarzeń. Dziś są modne określenia o potrzebie holistycznego traktowania różnych sfer działania człowieka. Słucha się muzyki uszami. Biologicznie rzecz biorąc największym organem do słuchania muzyki jest po prostu mózg wraz z korą mózgową zawierającą procesy myślowe ale i z móżdżkiem sterującym podstawowymi procesami życiowymi, ale i z przysadką kierującą organami wydzielania wewnętrznego czyli hormonalnego i z szyszynką, co
odbierałam muzykę całym jestestwem, całą osobowością. Tęsknota za muzyką wykonaną po mistrzowsku, za mistrzowskim przekazem to nie tylko ten nazwany odbiór. Muzyka odbierana przez aktywnego słuchacza staje się nowym tworzywem. Ma moc stwarzania w człowieku stanów, pobudzania sił i zamiarów, rozwijania wyobraźni i skojarzeń. Dziś są modne określenia o potrzebie holistycznego traktowania różnych sfer działania człowieka. Słucha się muzyki uszami. Biologicznie rzecz biorąc największym organem do słuchania muzyki jest po prostu mózg wraz z korą mózgową zawierającą procesy myślowe ale i z móżdżkiem sterującym podstawowymi procesami życiowymi, ale i z przysadką kierującą organami wydzielania wewnętrznego czyli hormonalnego i z szyszynką, co
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego