Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
do swoich wąsko pojętych celów.

4. Światopogląd ekologiczny

Przedstawione rozważania wskazują na to, że dotychczasowe, powszechnie uznawane światopoglądy nie są w stanie zapewnić dalszego funkcjonowania rodzaju ludzkiego na planecie Ziemia bez jej zniszczenia.
Potrzebny jest nowy światopogląd odpowiadający na aktualne pytania i dylematy stojące przed ludzkością; światopogląd o charakterze organicznym, holistycznym (całościowym) i ekologicznym; światopogląd oparty na systemowej teorii życia Jest to pogląd mówiący o roli ekosystemów, w których zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i substancje nieożywione łączy sieć skomplikowanych współzależności, opartych na ciągłej, cyklicznej wymianie materii i energii. Ekosystemy są samoorganizującymi się i samowystarczalnymi układami. Bardzo rzadko występują w nich przypadki linearnych
do swoich wąsko pojętych celów.<br><br>&lt;tit&gt;4. Światopogląd ekologiczny&lt;/&gt;<br><br>Przedstawione rozważania wskazują na to, że dotychczasowe, powszechnie uznawane światopoglądy nie są w stanie zapewnić dalszego funkcjonowania rodzaju ludzkiego na planecie Ziemia bez jej zniszczenia.<br>Potrzebny jest nowy światopogląd odpowiadający na aktualne pytania i dylematy stojące przed ludzkością; światopogląd o charakterze organicznym, holistycznym (całościowym) i ekologicznym; światopogląd oparty na systemowej teorii życia Jest to pogląd mówiący o roli ekosystemów, w których zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i substancje nieożywione łączy sieć skomplikowanych współzależności, opartych na ciągłej, cyklicznej wymianie materii i energii. Ekosystemy są samoorganizującymi się i samowystarczalnymi układami. Bardzo rzadko występują w nich przypadki linearnych
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego