Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
w ten sposób, żeby ich struktury były wzajemnie porównywalne. Analiza strukturalna jest więc w swej istocie porównywaniem modeli, ale tylko w ich formalnym aspekcie. Tworzące modele różnych dziedzin życia społecznego jednej grupy społecznej poszukuje się wspólnych tym modelom własności formalnych.
Istotą jedności każdej określonej kultury są wykrywane przez analizę strukturalną homologiczne własności formalne poszczególnych systemów znaczeń. Kultura jest więc także uporządkowaniem poszczególnych poziomów życia społecznego. Jest ona zatem również strukturą; ma opisywać wzajemne związki między tymi poziomami. tego pojęcia kultury jako zespołu etnograficznego używa autor w zasadzie zamienne z pojęciem społeczeństwa, które określa jako "porządek porządków". Jedność społeczeństwa można stwierdzić wtedy
w ten sposób, żeby ich struktury były wzajemnie porównywalne. Analiza strukturalna jest więc w swej istocie porównywaniem modeli, ale tylko w ich formalnym aspekcie. Tworzące modele różnych dziedzin życia społecznego jednej grupy społecznej poszukuje się wspólnych tym modelom własności formalnych.<br>Istotą jedności każdej określonej kultury są wykrywane przez analizę strukturalną homologiczne własności formalne poszczególnych systemów znaczeń. Kultura jest więc także uporządkowaniem poszczególnych poziomów życia społecznego. Jest ona zatem również strukturą; ma opisywać wzajemne związki między tymi poziomami. tego pojęcia kultury jako zespołu etnograficznego używa autor w zasadzie zamienne z pojęciem społeczeństwa, które określa jako "porządek porządków". Jedność społeczeństwa można stwierdzić wtedy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego