Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
komunikacja społeczna ma postać doskonałego systemu, dlatego też szuka się struktur "tam gdzie można je znaleźć, a nie gdzie innej", co jest poważnym ograniczeniem metody.
Po trzecie: jak to się dzieje, że poszczególne modele - obrazujące aktywność i zachowania ludzkie, przedstawione w formie systemów znaczeń - posiadają w obrębie tego samego społeczeństwa homologiczne własności formalne?
Istotą struktury każdego modelu jest to, że ma ona charakter nieświadomy. Lévi-Strauss sądzi, że aspekt strukturalny modeli nie może być wyprowadzony z rzeczywistości empirycznej, według której owe modele konstruuje. Znaczy to, że struktura modeli musi odbijać coś innego. Sądzi Lévi-Strauss, że o wszystkim decyduje tu nieświadoma
komunikacja społeczna ma postać doskonałego systemu, dlatego też szuka się struktur "tam gdzie można je znaleźć, a nie gdzie innej", co jest poważnym ograniczeniem metody.<br>Po trzecie: jak to się dzieje, że poszczególne modele - obrazujące aktywność i zachowania ludzkie, przedstawione w formie systemów znaczeń - posiadają w obrębie tego samego społeczeństwa homologiczne własności formalne?<br>Istotą struktury każdego modelu jest to, że ma ona charakter nieświadomy. Lévi-Strauss sądzi, że aspekt strukturalny modeli nie może być wyprowadzony z rzeczywistości empirycznej, według której owe modele konstruuje. Znaczy to, że struktura modeli musi odbijać coś innego. Sądzi Lévi-Strauss, że o wszystkim decyduje tu nieświadoma
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego