Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Stanisław
Tytuł: Ciemne sprawy międzywojnia
Rok: 2002
o uniewinnienie.
Po dwugodzinnej naradzie sąd skazał majora Jerzego Stawińskiego na podstawie art. 225 par. 2 k.k. na 2 lata więzienia, przyjmując, że znajdował się pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że nie działał z premedytacją; został znieważony, a obowiązkiem oficera jest obrona najwyższego dobra, jakim jest honor. Jako okoliczność łagodzącą wzięto pod uwagę bardzo dobrą opinię oskarżonego, nienaganny przebieg służby i działalność niepodległościową. Jak wynikało bowiem z zeznań świadków, był pierwszym oficerem, który w 218 Pułku Rosyjskim na Kaukazie złożył po detronizacji cara raport swemu dowódcy, że uważa się za zwolnionego od przysięgi i pragnie wstąpić do
o uniewinnienie.<br>Po dwugodzinnej naradzie sąd skazał majora Jerzego Stawińskiego na podstawie art. 225 par. 2 k.k. na 2 lata więzienia, przyjmując, że znajdował się pod wpływem silnego wzruszenia psychicznego. W uzasadnieniu podkreślono, że nie działał z premedytacją; został znieważony, a obowiązkiem oficera jest obrona najwyższego dobra, jakim jest honor. Jako okoliczność łagodzącą wzięto pod uwagę bardzo dobrą opinię oskarżonego, nienaganny przebieg służby i działalność niepodległościową. Jak wynikało bowiem z zeznań świadków, był pierwszym oficerem, który w 218 Pułku Rosyjskim na Kaukazie złożył po detronizacji cara raport swemu dowódcy, że uważa się za zwolnionego od przysięgi i pragnie wstąpić do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego