Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
się, w razie niedotrzymania słowa, "mściwego gniewu bogów" (iuraciones dificillime admittitur, nam iurare apud Slavos quasi periurare est ob vindicem deorum iram)48.
Wobec tak poważnego traktowania przysięgi w świecie barbarzyńskim łatwiej zrozumieć, dlaczego zobowiązanie do współprzysięgi stanowiło istotny wymiar wspólnoty krwi. Rzecz nie tylko w tym, że wiarygodność i honor uważano za przymioty wspólne. Chodzi także o to, że wspólnota krewnych występowała razem wobec pogańskiego sacrum. W wypadku, gdy ród oczyszczał się wspólną przysięgą od oskarżenia, że to jeden z jego uczestników popełnił zabójstwo, reguła zbiorowej odpowiedzialności wiązała się z przekonaniem o wspólnym honorze i wspólnej wiarygodności grupy. Ale współprzysięga
się, w razie niedotrzymania słowa, "mściwego gniewu bogów" (iuraciones dificillime admittitur, nam iurare apud Slavos quasi periurare est ob vindicem deorum iram)48.<br> Wobec tak poważnego traktowania przysięgi w świecie barbarzyńskim łatwiej zrozumieć, dlaczego zobowiązanie do współprzysięgi stanowiło istotny wymiar wspólnoty krwi. Rzecz nie tylko w tym, że wiarygodność i honor uważano za przymioty wspólne. Chodzi także o to, że wspólnota krewnych występowała razem wobec pogańskiego sacrum. W wypadku, gdy ród oczyszczał się wspólną przysięgą od oskarżenia, że to jeden z jego uczestników popełnił zabójstwo, reguła zbiorowej odpowiedzialności wiązała się z przekonaniem o wspólnym honorze i wspólnej wiarygodności grupy. Ale współprzysięga
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego