Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Poranny
Nr: 135
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1935
pójdą za trumną Pierwszego Marszałka Polski, będą obecni na ostatniej defiladzie, udadzą się następnie do Krakowa.
Oddziały wojskowe rumuńskiej sprzymierzonej armji pułku im. Józefa Piłsudskiego towarzyszyć będą na drodze żałobnej swemu zmarłemu Szefowi.
Na dworcu raz po raz odbywają się ceremonjalne powitania przybywających delegacyj. Przedstawiciele rządu i wojska witają z honorami czarno ubranych podróżnych i wojskowych.
Rannym pociągiem przybyła delegacja jugosłowiańska, wioząc wspaniały wieniec. Delegacja armji przybyła później.
Węgierska delegacja przybyła w południe wraz z delegacją czechosłowacką.
Samolotem przylecieli reprezentanci armji finlandzkiej, przyłączyli się do nich estońscy oficerowie z ministrem wojny na czele.
Późnym wieczorem przybyła reprezentacja rumuńska. Kompanję żołnierzy rumuńskich
pójdą za trumną Pierwszego Marszałka Polski, będą obecni na ostatniej defiladzie, udadzą się następnie do Krakowa.<br>Oddziały wojskowe rumuńskiej sprzymierzonej armji pułku im. Józefa Piłsudskiego towarzyszyć będą na drodze żałobnej swemu zmarłemu Szefowi.<br>Na dworcu raz po raz odbywają się ceremonjalne powitania przybywających delegacyj. Przedstawiciele rządu i wojska witają z honorami czarno ubranych podróżnych i wojskowych.<br>Rannym pociągiem przybyła delegacja jugosłowiańska, wioząc wspaniały wieniec. Delegacja armji przybyła później.<br>Węgierska delegacja przybyła w południe wraz z delegacją czechosłowacką.<br>Samolotem przylecieli reprezentanci armji finlandzkiej, przyłączyli się do nich estońscy oficerowie z ministrem wojny na czele.<br>Późnym wieczorem przybyła reprezentacja rumuńska. Kompanję żołnierzy rumuńskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego