Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
w śpiewnikach
kościelnych; w naszych analizach posłużymy się redakcją obu przekazów pieśni,
zawartą w Śpiewniku Kościelnym ks. Jana Siedleckiego (1973, s. 178-184). Materiał
motywiczny obu przekazów Bogurodzicy był wykorzystywany zarówno w mszach łacińskich,
jak i polskich.
Już z początkiem stulecia posłużył się tym materiałem Klein, w łacińskiej Missa
in honorem S[ancti] Adalberti Ep[iscopi] et Mart[yris] (1903 ­ jak na to wskazuje
rok Aprobatur, wyd. 1947) na chór mieszany a cappella (z pewnym wszakże wyjątkiem,
o czym dalej). Wykorzystał, co jest przypadkiem odosobnionym w omawianych cyklach,
wyłącznie przekaz gnieźnieński pieśni. Jej materiał motywiczny stanowi tworzywo
dla jednej części mszy
w śpiewnikach <br>kościelnych; w naszych analizach posłużymy się redakcją obu przekazów pieśni, <br>zawartą w Śpiewniku Kościelnym ks. Jana Siedleckiego (1973, s. 178-184). Materiał <br>motywiczny obu przekazów Bogurodzicy był wykorzystywany zarówno w mszach łacińskich, <br>jak i polskich.<br> Już z początkiem stulecia posłużył się tym materiałem Klein, w łacińskiej Missa <br>in honorem S[ancti] Adalberti Ep[iscopi] et Mart[yris] (1903 ­ jak na to wskazuje <br>rok Aprobatur, wyd. 1947) na chór mieszany a cappella (z pewnym wszakże wyjątkiem, <br>o czym dalej). Wykorzystał, co jest przypadkiem odosobnionym w omawianych cyklach, <br>wyłącznie przekaz gnieźnieński pieśni. Jej materiał motywiczny stanowi tworzywo <br>dla jednej części mszy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego