Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.16 (3)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
tym sensie znieważenie jest czymś dużo bardziej subiektywnym, a karanie za znieważenie zawiera wyższe zagrożenie dla wolności słowa. Poza tym, przepis uznający znieważenie prezydenta za kwalifikowany typ znieważenia, podlegający specjalnie surowej karze, wydaje się reliktem, wywodzącym się z dawnej konstrukcji crimen laese maiestatis. Tradycyjne, predemokratyczne podejście do ochrony czci i honoru miało charakter hierarchiczny - im wyżej dana osoba stała w strukturze społecznego statusu i w strukturze władzy, tym wyższy był stopień ochrony prawnej jej czci. W państwie demokratycznym doszło natomiast do odwrócenia tej zasady - osoby publiczne, a w szczególności osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe, korzystają z niższego stopnia ochrony czci. Wynika
tym sensie znieważenie jest czymś dużo bardziej subiektywnym, a karanie za znieważenie zawiera wyższe zagrożenie dla wolności słowa. Poza tym, przepis uznający znieważenie prezydenta za kwalifikowany typ znieważenia, podlegający specjalnie surowej karze, wydaje się reliktem, wywodzącym się z dawnej konstrukcji <foreign>crimen laese maiestatis</>. Tradycyjne, predemokratyczne podejście do ochrony czci i honoru miało charakter hierarchiczny - im wyżej dana osoba stała w strukturze społecznego statusu i w strukturze władzy, tym wyższy był stopień ochrony prawnej jej czci. W państwie demokratycznym doszło natomiast do odwrócenia tej zasady - osoby publiczne, a w szczególności osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe, korzystają z niższego stopnia ochrony czci. Wynika
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego