Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1977
człowieka na prawdę , lecz na absurd. A radykalny absurd znosi sam siebie. Do mądrości prowadzi wiele dróg. Jedną z nich była redukcja transcendentalna Husserla, która uwalniała myśliciela od popadania w niewolę intelektualną wobec "tego świata".
Inną drogą jest u Heideggera "nastawienie na prawdę bycia". Także cześć dla osobistego szczęścia i honoru, dla bezinteresownej intuicji oraz krytyka intelektu kawałkującego rzeczywistość, by ją przysposobić do działania, były u Bergsona wynikiem ćwiczenia intuicji w szkole Ethosu wspaniałomyślności. Niestety, tak jak nie posiadamy monografii szyderstwa w aspekcie jego roli w kształtowaniu filozofii, tak nie posiadamy monografii ukazującej rolę wspaniałomyślności w budowaniu tego samego dzieła. Jesteśmy
człowieka na prawdę , lecz na absurd. A radykalny absurd znosi sam siebie. Do mądrości prowadzi wiele dróg. Jedną z nich była redukcja transcendentalna Husserla, która uwalniała myśliciela od popadania w niewolę intelektualną wobec "tego świata".<br>Inną drogą jest u Heideggera "nastawienie na prawdę bycia". Także cześć dla osobistego szczęścia i honoru, dla bezinteresownej intuicji oraz krytyka intelektu kawałkującego rzeczywistość, by ją przysposobić do działania, były u Bergsona wynikiem ćwiczenia intuicji w szkole Ethosu wspaniałomyślności. Niestety, tak jak nie posiadamy monografii szyderstwa w aspekcie jego roli w kształtowaniu filozofii, tak nie posiadamy monografii ukazującej rolę wspaniałomyślności w budowaniu tego samego dzieła. Jesteśmy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego