Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
w przypadku udzielenia w umowie przez Posiadacza rachunku Bankowi upoważnienia do dokonywania przelewu środków z konta osobistego lub rachunku walutowego na rachunek karty w celu utrzymania salda w odpowiedniej wysokości.
Używanie karty
§ 22
1. Karta służy do realizowania, kraju i za granicą, płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach honorujących karty VISA oraz do wypłat gotówki w walucie danego kraju bankach i bankomatach oznaczonych znakiem VISA.
2. Z karty może korzystać wyłącznie osoba, której imię i nazwisko jest na niej wytłoczone.
§ 23
Wolnymi środkami na rachunku karty można dysponować tylko przy użyciu karty.
§ 24
Łączna kwota transakcji zrealizowanych przy pomocy
w przypadku udzielenia w umowie przez Posiadacza rachunku Bankowi upoważnienia do dokonywania przelewu środków z konta osobistego lub rachunku walutowego na rachunek karty w celu utrzymania salda w odpowiedniej wysokości.<br>&lt;tit&gt;Używanie karty&lt;/&gt;<br>§ 22<br>1. Karta służy do realizowania, kraju i za granicą, płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach honorujących karty VISA oraz do wypłat gotówki w walucie danego kraju bankach i bankomatach oznaczonych znakiem VISA.<br>2. Z karty może korzystać wyłącznie osoba, której imię i nazwisko jest na niej wytłoczone. <br>§ 23<br>Wolnymi środkami na rachunku karty można dysponować tylko przy użyciu karty.<br>§ 24<br>Łączna kwota transakcji zrealizowanych przy pomocy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego