Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1997
wartość rynkowa działki i przewidywane do wydatkowania środki własne nie będą mniejsze niż 20% kosztów przedsięwzięcia.
Czy mogę korzystać z odliczeń od podatku dochodowego, jeżeli zaciągnę kredyt?
Wydatki na cele mieszkaniowe finansowane z tego kredytu mogą stanowić podstawę do odliczeń podatkowych.
Czy zabezpieczenie hipoteczne kredytu jest jedynym zabezpieczeniem, które PKO honoruje przy udzielaniu tego kredytu?
Mogą być uwzględnione wszystkie rodzaje zabezpieczeń stosowane w PKO, np. poręczenie według prawa cywilnego, zastaw, blokada rachunków terminowych, itp.
W jaki sposób kredyt będzie wypłacany?
Jednorazowo lub w transzach, na warunkach określonych w umowie o kredyt.
Jakie jest oprocentowanie kredytu?
Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
wartość rynkowa działki i przewidywane do wydatkowania środki własne nie będą mniejsze niż 20% kosztów przedsięwzięcia.<br>Czy mogę korzystać z odliczeń od podatku dochodowego, jeżeli zaciągnę kredyt?<br>Wydatki na cele mieszkaniowe finansowane z tego kredytu mogą stanowić podstawę do odliczeń podatkowych.<br>Czy zabezpieczenie hipoteczne kredytu jest jedynym zabezpieczeniem, które PKO honoruje przy udzielaniu tego kredytu?<br>Mogą być uwzględnione wszystkie rodzaje zabezpieczeń stosowane w PKO, np. poręczenie według prawa cywilnego, zastaw, blokada rachunków terminowych, itp.<br>W jaki sposób kredyt będzie wypłacany?<br>Jednorazowo lub w transzach, na warunkach określonych w umowie o kredyt.<br>Jakie jest oprocentowanie kredytu?<br>Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego