Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
się w atmosferze. Elektrometeor jest widzialnym lub słyszalnym przejawem obecności elektryczności atmosferycznej. Występowanie zjawisk atmosferycznych zapisuje się w dzienniku obserwacyjnym za pomocą ustalonych symboli. Zestawiono je na rysunku w rozdziale 10. Niżej zamieszczono wykaz meteorów wraz z krótką ich charakterystyką. Hydrometeory:
 ­ deszcz, mżawka, śnieg, krupy śnieżne, pył diamentowy. Opis tych hydrometeorów zamieszczono w rozdziale traktującym o obserwacjach i pomiarach opadów atmosferycznych (rozdz. 2.5.8);
­ mgła. Zawiesina bardzo małych kropelek wody zmniejszająca widzialność poziomą do poniżej 1 km. Powietrze we mgle cechuje wilgotność względna bliska 100%. Jednocześnie występujące zanieczyszczenia w atmosferze mogą spowodować zmianę zabarwienia mgły;
­ mgła lodowa. Zawiesina w powietrzu
się w atmosferze. Elektrometeor jest widzialnym lub słyszalnym przejawem obecności elektryczności atmosferycznej. Występowanie zjawisk atmosferycznych zapisuje się w dzienniku obserwacyjnym za pomocą ustalonych symboli. Zestawiono je na rysunku w rozdziale 10. Niżej zamieszczono wykaz meteorów wraz z krótką ich charakterystyką. Hydrometeory:<br>  ­ deszcz, mżawka, śnieg, krupy śnieżne, pył diamentowy. Opis tych hydrometeorów zamieszczono w rozdziale traktującym o obserwacjach i pomiarach opadów atmosferycznych (rozdz. 2.5.8);<br> ­ mgła. Zawiesina bardzo małych kropelek wody zmniejszająca widzialność poziomą do poniżej 1 km. Powietrze we mgle cechuje wilgotność względna bliska 100%. Jednocześnie występujące zanieczyszczenia w atmosferze mogą spowodować zmianę zabarwienia mgły;<br> ­ mgła lodowa. Zawiesina w powietrzu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego