Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 44
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
jego zastępca, przewodniczący stałych komisji Rady, wójtowie i burmistrzowie, księża dziekani dekanatów z terenu powiatu nowotarskiego, liderzy partii politycznych, reprezentanci społeczności lokalnych, przedstawiciele organizacji gospodarczych i środowiska biznesu.
Opracowanie strategii dla powiatu nowotarskiego dokona się poprzez zrealizowanie następujących celów:

1. Wsparcie partnerstwa publicznego i partycypacji społecznej w zakresie samorządności i identyfikacji ze "sprawami publicznymi".

Wypracowanie strategii będzie wynikiem dyskusji przedstawicieli zainteresowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych, tak by cele strategiczne i strategie działania były wolą społeczności lokalnych wyrażoną decyzjami władz powiatowych i gminnych.
Rozwój powiatu zależy w dużej mierze od skutecznego i otwartego funkcjonowania jego władz - naszym celem jest zatem pozyskanie
jego zastępca, przewodniczący stałych komisji Rady, wójtowie i burmistrzowie, księża dziekani dekanatów z terenu powiatu nowotarskiego, liderzy partii politycznych, reprezentanci społeczności lokalnych, przedstawiciele organizacji gospodarczych i środowiska biznesu.<br>Opracowanie strategii dla powiatu nowotarskiego dokona się poprzez zrealizowanie następujących celów:<br><br>&lt;tit&gt;1. Wsparcie partnerstwa publicznego i partycypacji społecznej w zakresie samorządności i identyfikacji ze "sprawami publicznymi".&lt;/&gt;<br><br>Wypracowanie strategii będzie wynikiem dyskusji przedstawicieli zainteresowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i politycznych, tak by cele strategiczne i strategie działania były wolą społeczności lokalnych wyrażoną decyzjami władz powiatowych i gminnych.<br>Rozwój powiatu zależy w dużej mierze od skutecznego i otwartego funkcjonowania jego władz - naszym celem jest zatem pozyskanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego