Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
kanalizacyjnych, gazowych i przewodów kablowych,
- planów realizacyjnych miejskich obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, krótkich tuneli, przejść podziemnych i przepustów,
- planów realizacyjnych urządzenia terenów przeznaczonych pod rekreację.
Informacje przestrzenne na ogół definiuje się jako informacje o położeniu, cechach geometrycznych i przestrzennych relacjach obiektów, które mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Podstawą identyfikacji przestrzennej są osnowy geodezyjne, czyli usystematyzowany zbiór punktów (znaków) geodezyjnych, których wzajemne położenie i dokładność usytuowania w terenie określono metodami matematycznymi. Podstawowym źródłem danych przestrzennych jest rzeczywistość geograficzna.
Mnogość i różnorodność informacji o środowisku geograficznym wymaga takiego ich przedstawienia, aby istniała możliwość poprawnego odczytania i interpretacji tych informacji. Taką możliwość
kanalizacyjnych, gazowych i przewodów kablowych,<br>- planów realizacyjnych miejskich obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, krótkich tuneli, przejść podziemnych i przepustów,<br>- planów realizacyjnych urządzenia terenów przeznaczonych pod rekreację.<br>Informacje przestrzenne na ogół definiuje się jako informacje o położeniu, cechach geometrycznych i przestrzennych relacjach obiektów, które mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Podstawą identyfikacji przestrzennej są osnowy geodezyjne, czyli usystematyzowany zbiór punktów (znaków) geodezyjnych, których wzajemne położenie i dokładność usytuowania w terenie określono metodami matematycznymi. Podstawowym źródłem danych przestrzennych jest rzeczywistość geograficzna.<br>Mnogość i różnorodność informacji o środowisku geograficznym wymaga takiego ich przedstawienia, aby istniała możliwość poprawnego odczytania i interpretacji tych informacji. Taką możliwość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego