Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
Zmiana telekodu
Jeżeli obawiają się Państwo, że ktoś niepowołany mógł poznać Państwa telekod, TELESERWIS daje możliwość natychmiastowej jego zmiany przez telefon.
Zmiany telekodu można dokonać naciskając:
* klawisz 8 - zmiana telekodu
System poprosi Państwa o wprowadzenie numeru rozliczeniowego jednostki Banku Pekao SA numeru rachunku i numeru dotychczasowego telekodu (analogicznie jak przy identyfikacji). Następnie należy wprowadzić nowy wybrany przez siebie telekod i potwierdzić go klawiszem #.
Dla potwierdzenia poprawności wyboru nowego telekodu i właściwego jego odczytania system poprosi o powtórzenie nowego numeru telekodu. Jeżeli za pierwszym i za drugim razem będzie wprowadzony ten sam numer - system zaakceptuje zmianę. Od tej chwili, przy kolejnych połączeniach
Zmiana telekodu&lt;/&gt;<br>Jeżeli obawiają się Państwo, że ktoś niepowołany mógł poznać Państwa telekod, TELESERWIS daje możliwość natychmiastowej jego zmiany przez telefon.<br>Zmiany telekodu można dokonać naciskając:<br>* klawisz 8 - zmiana telekodu<br>System poprosi Państwa o wprowadzenie numeru rozliczeniowego jednostki Banku Pekao SA numeru rachunku i numeru dotychczasowego telekodu (analogicznie jak przy identyfikacji). Następnie należy wprowadzić nowy wybrany przez siebie telekod i potwierdzić go klawiszem #.<br>Dla potwierdzenia poprawności wyboru nowego telekodu i właściwego jego odczytania system poprosi o powtórzenie nowego numeru telekodu. Jeżeli za pierwszym i za drugim razem będzie wprowadzony ten sam numer - system zaakceptuje zmianę. Od tej chwili, przy kolejnych połączeniach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego