Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
literatury nie opiera się na szczególnych cechach stylistyczno-językowych, zaś ekshibicjonistyczny gest podmiotu mówiącego - podmiotu, który odsłania swą seksualność - nie stanowi dostatecznie mocnego argumentu na rzecz "kobiecości". Gest to bowiem ściśle skonwencjonalizowany, podległy prawom gatunku: w poezji - częsty, nie zwracający uwagi, w prozie - rzadki, rzadszy niż inne, równie wątpliwe sygnały identyfikacji z konkretną płcią.Obie autorki, bez względu na różne motywacje i uprzedzenia, próbują tego samego: zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury.
Obie mają przed oczami wzór dzieła doskonałego, odmieniającego rodzimą literaturę. Obie odżegnują się od znakomitych poprzedniczek: od młodej Nałkowskiej po Świrszczyńską. Obie ulegają złudnej iluzji bycia poza tradycją
literatury nie opiera się na szczególnych cechach stylistyczno-językowych, zaś ekshibicjonistyczny gest podmiotu mówiącego - podmiotu, który odsłania swą seksualność - nie stanowi dostatecznie mocnego argumentu na rzecz "kobiecości". Gest to bowiem ściśle skonwencjonalizowany, podległy prawom gatunku: w poezji - częsty, nie zwracający uwagi, w prozie - rzadki, rzadszy niż inne, równie wątpliwe sygnały identyfikacji z konkretną płcią.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Obie autorki, bez względu na różne motywacje i uprzedzenia, próbują tego samego: zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury.<br> Obie mają przed oczami wzór dzieła doskonałego, odmieniającego rodzimą literaturę. Obie odżegnują się od znakomitych poprzedniczek: od młodej Nałkowskiej po Świrszczyńską. Obie ulegają złudnej iluzji bycia poza tradycją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego