Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Siemens w Polsce
Rok: 2002
sygnałów pochodzących z otoczenia z możliwością eliminacji sygnałów mylących. Są to także systemy wykrywania gazu i oparów substancji toksycznych i wybuchowych, identyfikujące ponad 200 substancji. Ponadto systemy sygnalizacji włamania, zaprojektowane zarówno dla dużych, jak i małych obiektów. System kontroli dostępu z kartami zbliżeniowymi, nie wymagającymi aktywnego uczestnictwa użytkownika w procesie identyfikacji. System dozoru telewizyjnego, pozwalający na wzrokową weryfikację sygnalizowanych alarmów. I wreszcie nadrzędny system integrujący LMS, koordynujący działanie zainstalowanych systemów i umożliwiający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli - w pojedynczych obiektach albo w grupach obiektów rozproszonych na dużym obszarze.

Urządzenia Siemens Building Technologies oddział Cerberus chronią wiele prestiżowych obiektów w całej Polsce
sygnałów pochodzących z otoczenia z możliwością eliminacji sygnałów mylących. Są to także systemy wykrywania gazu i oparów substancji toksycznych i wybuchowych, identyfikujące ponad 200 substancji. Ponadto systemy sygnalizacji włamania, zaprojektowane zarówno dla dużych, jak i małych obiektów. System kontroli dostępu z kartami zbliżeniowymi, nie wymagającymi aktywnego uczestnictwa użytkownika w procesie identyfikacji. System dozoru telewizyjnego, pozwalający na wzrokową weryfikację sygnalizowanych alarmów. I wreszcie nadrzędny system integrujący LMS, koordynujący działanie zainstalowanych systemów i umożliwiający sprawowanie nad nimi pełnej kontroli - w pojedynczych obiektach albo w grupach obiektów rozproszonych na dużym obszarze.<br><br>Urządzenia Siemens Building Technologies oddział Cerberus chronią wiele prestiżowych obiektów w całej Polsce
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego