Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
Fenetyści (i komputerowi kladyści) przyjmują więc zwykle założenie o równowartościowości cech, a kladyści o hierarchicznym ich rozprzestrzenieniu i istnieniu porządku w tej hierarchii, polegającego m.in. na wyłączności niektórych cech dla poszczególnych
grup taksonów oraz o dywergentnej naturze ewolucji.
Jeśli założy się istnienie naturalnego porządku w świecie ożywionym, metody jego
identyfikacji są niezależne od przyjętego mechanizmu przemian ewolucyjnych, co
zgodnie podkreślają wszyscy fenetycy i kladyści. Co więcej, nie wymagają w istocie przyjmowania istnienia ewolucji (jako zmiany w czasie) w ogóle. Związki pomiędzy populacjami zachodzące w czasie geologicznym, typu przodek-potomek, są więc dla tych koncepcji obojętne, co kladyści deklarują wprost. Tym
Fenetyści (i komputerowi kladyści) przyjmują więc zwykle założenie o równowartościowości cech, a kladyści o hierarchicznym ich rozprzestrzenieniu i istnieniu porządku w tej hierarchii, polegającego m.in. na wyłączności niektórych cech dla poszczególnych <br>grup taksonów oraz o dywergentnej naturze ewolucji.<br>Jeśli założy się istnienie naturalnego porządku w świecie ożywionym, metody jego <br>identyfikacji są niezależne od przyjętego mechanizmu przemian ewolucyjnych, co <br>zgodnie podkreślają wszyscy fenetycy i kladyści. Co więcej, nie wymagają w istocie przyjmowania istnienia ewolucji (jako zmiany w czasie) w ogóle. Związki pomiędzy populacjami zachodzące w czasie geologicznym, typu przodek-potomek, są więc dla tych koncepcji obojętne, co kladyści deklarują wprost. Tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego