Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 18.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
być dla nas, inwalidów, udogodnieniem zwalniającym z opłat w wyznaczonych miejscach. Czy nieżyciowy przepis można zmienić? Można. Leży to w kompetencji rady gminy. Rozwiązanie to wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany nawyku kierowców, którzy parkują gdzie popadnie i nie liczą się z żadnymi konsekwencjami. Należałoby po prostu rozszerzyć moc działania identyfikatora "N". Wystarczyłby jednozdaniowy zapis w regulaminie mówiący, że osoba niepełnosprawna ma prawo do bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania nie strzeżonego. Na dobrą sprawę wystarczy jedynie skrócić jeden z punktów regulaminu, a inny usunąć. Zmiana to niewielka, a bardzo pomoże zmotoryzowanym inwalidom. Dla wprowadzenia tej idei w
być dla nas, inwalidów, udogodnieniem zwalniającym z opłat w wyznaczonych miejscach. Czy nieżyciowy przepis można zmienić? Można. Leży to w kompetencji rady gminy. Rozwiązanie to wydaje się łatwiejsze niż próba zmiany nawyku kierowców, którzy parkują gdzie popadnie i nie liczą się z żadnymi konsekwencjami. Należałoby po prostu rozszerzyć moc działania identyfikatora "N". Wystarczyłby jednozdaniowy zapis w regulaminie mówiący, że osoba niepełnosprawna ma prawo do bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania nie strzeżonego. Na dobrą sprawę wystarczy jedynie skrócić jeden z punktów regulaminu, a inny usunąć. Zmiana to niewielka, a bardzo pomoże zmotoryzowanym inwalidom. Dla wprowadzenia tej idei w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego