Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
cały Kościół i nie wolno nam przed tą prawdą uciekać. Jest też przestrogą na przyszłość i wezwaniem do nawrócenia i odnowy.
Jeden z moich przyjaciół mawia, że warto by do każdego egzemplarza Pisma świętego dołączać gratis Legendę o Wielkim Inkwizytorze. Rozumiem, o co mu chodzi. Nie wolno nam lekceważyć pokusy ideologizowania wiary, bo ona, przybierając szaty ewangelicznego radykalizmu, jest najbardziej subtelną, a zatem i najbardziej niebezpieczną tej wiary karykaturą. Trzeba jednak też dodać, że to niebezpieczeństwo jest dziś, zwłaszcza dzięki Janowi Pawłowi II, precyzyjnie zdiagnozowane. Żaden bowiem z papieży nie pisał tak wiele i tak wyraziście o niebezpieczeństwach płynących z fundamentalizmu
cały Kościół i nie wolno nam przed tą prawdą uciekać. Jest też przestrogą na przyszłość i wezwaniem do nawrócenia i odnowy.<br>Jeden z moich przyjaciół mawia, że warto by do każdego egzemplarza Pisma świętego dołączać gratis Legendę o Wielkim Inkwizytorze. Rozumiem, o co mu chodzi. Nie wolno nam lekceważyć pokusy ideologizowania wiary, bo ona, przybierając szaty ewangelicznego radykalizmu, jest najbardziej subtelną, a zatem i najbardziej niebezpieczną tej wiary karykaturą. Trzeba jednak też dodać, że to niebezpieczeństwo jest dziś, zwłaszcza dzięki Janowi Pawłowi II, precyzyjnie zdiagnozowane. Żaden bowiem z papieży nie pisał tak wiele i tak wyraziście o niebezpieczeństwach płynących z fundamentalizmu
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego