Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
ogół działalności człowieka, podlegają wielorakim uwarunkowaniom społecznym i normatywnej regulacji. Pewien minimalny poziom partycypacji w życiu kulturalnym jest wymagany od każdego; znajomość określonych dzieł jest często warunkiem awansu społecznego (lub jego utrwalenia), a umiejętność prowadzenia rozmowy na aktualne tematy jest niezbędna, by nie zasłużyć między innymi na miano nieuka czy ignoranta [...]. Idea swobodnego wyboru form uczestnictwa kulturalnego, aczkolwiek nadal popularna w socjologii wolnego czasu, w rzeczywistości należy do ery presocjologicznej".
Rozpatrując rolę mikrostruktury z punktu widzenia biografii jednostki można zaakcentować dwa podstawowe momenty. Po pierwsze, w okresie dzieciństwa i dojrzewania dominuje funkcja kształtowania podstaw osobowości, wyposażenia w podstawowe wartości, kryteria i
ogół działalności człowieka, podlegają wielorakim uwarunkowaniom społecznym i normatywnej regulacji. Pewien minimalny poziom partycypacji w życiu kulturalnym jest wymagany od każdego; znajomość określonych dzieł jest często warunkiem awansu społecznego (lub jego utrwalenia), a umiejętność prowadzenia rozmowy na aktualne tematy jest niezbędna, by nie zasłużyć między innymi na miano nieuka czy ignoranta [...]. Idea swobodnego wyboru form uczestnictwa kulturalnego, aczkolwiek nadal popularna w socjologii wolnego czasu, w rzeczywistości należy do ery presocjologicznej". &lt;page nr=26&gt;<br>Rozpatrując rolę mikrostruktury z punktu widzenia biografii jednostki można zaakcentować dwa podstawowe momenty. Po pierwsze, w okresie dzieciństwa i dojrzewania dominuje funkcja kształtowania podstaw osobowości, wyposażenia w podstawowe wartości, kryteria i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego