Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
Kreml w 1961 roku, już się rozpoczął - doskonale pasuje do obecnej sytuacji komunizmu. Jeśli w tej proklamacji wstawić słowo "komunizm" lub jakąś wzmiankę o Związku Sowieckim w miejsce "imperializmu" czy "kapitalizmu", a termin "demokracja wolnorynkowa" zamiast "socjalizmu", wyłoni się miażdżąco wierny obraz współczesnego komunizmu: Komunizm w obecnym stadium rozwoju jest imperializmem sowieckim w okresie jego upadku i bankructwa. Nieunikniony proces rozkładu ogarnął komunizm od góry do dołu, wraz z jego ekonomiczną i państwową strukturą oraz jego polityką i ideologią...******
Powszechny kryzys komunizmu znajduje wyraz w następujących faktach: ciągłe odstępstwa nowych krajów od modelu sowieckiego; osłabienie pozycji krajów komunistycznych we współzawodnictwie gospodarczym
Kreml w 1961 roku, już się rozpoczął - doskonale pasuje do obecnej sytuacji komunizmu. Jeśli w tej proklamacji wstawić słowo "komunizm" lub jakąś wzmiankę o Związku Sowieckim w miejsce "imperializmu" czy "kapitalizmu", a termin "demokracja wolnorynkowa" zamiast "socjalizmu", wyłoni się miażdżąco wierny obraz współczesnego komunizmu: Komunizm w obecnym stadium rozwoju jest imperializmem sowieckim w okresie jego upadku i bankructwa. Nieunikniony proces rozkładu ogarnął komunizm od góry do dołu, wraz z jego ekonomiczną i państwową strukturą oraz jego polityką i ideologią...******<br> Powszechny kryzys komunizmu znajduje wyraz w następujących faktach: ciągłe odstępstwa nowych krajów od modelu sowieckiego; osłabienie pozycji krajów komunistycznych we współzawodnictwie gospodarczym
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego