Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
wyższe, bardziej pożądane). Zaś negatywne grupy odniesienia porównawczego dostarczają miar oceny sukcesu jednostki, ujawniając dystans, jaki dzieli je od osób na niższych poziomach społecznego awansu.
Wydaje się, że procesy odniesienia porównawczego i normatywnego są ze sobą nieodłącznie sprzężone i analizując jedne, nie sposób abstrahować od drugich. Wybór grup odniesienia jest implikacją ogólniejszych postaw, a w szczególności aspiracji jednostki. Te zaś kształtują się pod wpływem jej oceny własnej sytuacji i samooceny kształtowanej w związku z konfrontacją z określonymi układami odniesienia porównawczego. Nie są one jednak wybierane przez nią na zasadzie przypadku, lecz wiążą się miedzy innymi z jej postawami i aspiracjami. Trudno
wyższe, bardziej pożądane). Zaś negatywne grupy odniesienia porównawczego dostarczają miar oceny sukcesu jednostki, ujawniając dystans, jaki dzieli je od osób na niższych poziomach społecznego awansu.<br>Wydaje się, że procesy odniesienia porównawczego i normatywnego są ze sobą nieodłącznie sprzężone i analizując jedne, nie sposób abstrahować od drugich. Wybór grup odniesienia jest implikacją ogólniejszych postaw, a w szczególności aspiracji jednostki. Te zaś kształtują się pod wpływem jej oceny własnej sytuacji i samooceny kształtowanej w związku z konfrontacją z określonymi układami odniesienia porównawczego. Nie są one jednak wybierane przez nią na zasadzie przypadku, lecz wiążą się miedzy innymi z jej postawami i aspiracjami. Trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego