Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
pod względem behawioralnym, jak i poznawczym, przy czym najważniejsze jest postrzeganie wizualne, inaczej - percepcja środowiska w wąskim tego słowa znaczeniu. Ona decyduje o subiektywnej ocenie jakości miejsca lub krajobrazu, o sposobie ich interpretacji itp. Celowe wydaje się więc wyodrębnienie w oddzielny rozdział percepcji wizualnej wraz z jej psychologicznymi i kulturowymi implikacjami. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zarówno metody badawcze, jak i sposób wnioskowania są odmienne, ponieważ o postrzeganiu wizualnym decyduje głównie umysłowy proces przetwarzania informacji, podczas gdy w stosunku do bodźców typu techne - somatyczny.

2.1.Postrzeganie (percepcja) środowiska przyrodniczego

2.1.1.Istota postrzegania wizualnego

Umownie przyjmuje się, że
pod względem behawioralnym, jak i poznawczym, przy czym najważniejsze jest postrzeganie wizualne, inaczej - percepcja środowiska w wąskim tego słowa znaczeniu. Ona decyduje o subiektywnej ocenie jakości miejsca lub krajobrazu, o sposobie ich interpretacji itp. Celowe wydaje się więc wyodrębnienie w oddzielny rozdział percepcji wizualnej wraz z jej psychologicznymi i kulturowymi implikacjami. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zarówno metody badawcze, jak i sposób wnioskowania są odmienne, ponieważ o postrzeganiu wizualnym decyduje głównie umysłowy proces przetwarzania informacji, podczas gdy w stosunku do bodźców typu techne - somatyczny.<br><br>&lt;tit&gt;2.1.Postrzeganie (percepcja) środowiska przyrodniczego&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;2.1.1.Istota postrzegania wizualnego&lt;/&gt;<br><br> Umownie przyjmuje się, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego