Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
na osiągniętą i przypisaną również nie jest zbyt ostry, podobnie podział naznaczania na konformistyczne i nonkonformistyczne. Wreszcie pozornie najklarowniejszy podział rodzajów dewiacji na pozytywne i negatywne także można kwestionować, jeśli się odrzuci kryteria aksjologiczne, jakimi niewątpliwie kierują się badacze dokonujący tego rozróżnienia.
Problem rodzajów dewiacji i typów naznaczeń ma poważne implikacje, jeśli idzie o ocenę przydatności założeń i twierdzeń proponowanych przez przedstawicieli kierunku reakcji społecznej dla wyjaśniania analizowanej klasy zjawisk
na osiągniętą i przypisaną również nie jest zbyt ostry, podobnie podział naznaczania na konformistyczne i nonkonformistyczne. Wreszcie pozornie najklarowniejszy podział rodzajów dewiacji na pozytywne i negatywne także można kwestionować, jeśli się odrzuci kryteria aksjologiczne, jakimi niewątpliwie kierują się badacze dokonujący tego rozróżnienia.<br>Problem rodzajów dewiacji i typów &lt;orig&gt;naznaczeń&lt;/&gt; ma poważne implikacje, jeśli idzie o ocenę przydatności założeń i twierdzeń proponowanych przez przedstawicieli kierunku reakcji społecznej dla wyjaśniania analizowanej klasy zjawisk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego