Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
punktu widzenia osoby przebywającej - postrzegania "w"; niekiedy wyróżnia się jeszcze postrzeganie "do". W każdej z tych możliwości inaczej widzi się przyrodę, inaczej ocenia jej walory i w inny sposób uzyskiwane informacje są kodowane w pamięci. Zwrócił na to uwagę Mugerauer (1985) w badaniach nad semiologią percepcji. Rozróżnienie to ma duże implikacje metodyczne, w każdym bowiem przypadku odbiorca stosuje inne kody do odczytania informacji o środowisku.

2.1.2.Somatyczne uwarunkowania percepcji

Postrzeganie otaczającej rzeczywistości jest zawsze uwarunkowane pamięcią biologiczną przeszłości, i to we wszystkich sferach życia ludzkiego: fizycznej i umysłowej, osobniczej i społecznej. O tym bezsprzecznym fakcie nieraz zapominają humaniści, którzy
punktu widzenia osoby przebywającej - postrzegania "w"; niekiedy wyróżnia się jeszcze postrzeganie "do". W każdej z tych możliwości inaczej widzi się przyrodę, inaczej ocenia jej walory i w inny sposób uzyskiwane informacje są kodowane w pamięci. Zwrócił na to uwagę Mugerauer (1985) w badaniach nad semiologią percepcji. Rozróżnienie to ma duże implikacje metodyczne, w każdym bowiem przypadku odbiorca stosuje inne kody do odczytania informacji o środowisku.<br><br>&lt;tit&gt;2.1.2.Somatyczne uwarunkowania percepcji&lt;/&gt;<br><br> Postrzeganie otaczającej rzeczywistości jest zawsze uwarunkowane pamięcią biologiczną przeszłości, i to we wszystkich sferach życia ludzkiego: fizycznej i umysłowej, osobniczej i społecznej. O tym bezsprzecznym fakcie nieraz zapominają humaniści, którzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego