Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
rynków dla handlu zagranicznego. W wyniku korzyści polityki protekcjonizmu osiągnęliśmy wysoki stopień produkcji, który w wielu dziedzinach przekracza popyt rynku wewnętrznego... Potrzebujemy ekspansji. Mam na myśli ekspansję na rynki zagraniczne, gdzie możemy dokonać korzystnej wymiany. Nie dążymy do aneksji terytorium..."
Blaine oczywiście wiedział doskonale, że gospodarcza ekspansja ma również swoje implikacje polityczne. Szczególnym terenem jego zainteresowania była Ameryka Łacińska. Blaine, mając na uwadze właśnie owe pozaekonomiczne skutki ekspansji handlowej USA w Ameryce Łacińskiej, myślał o stworzeniu systemu stosunków politycznych państw półkuli zachodniej, opartego na arbitrażu i pokojowym rozstrzyganiu sporów, przy utrzymaniu oczywiście hegemonii amerykańskiej. Zdawał sobie sprawę, że Anglia ma również
rynków dla handlu zagranicznego. W wyniku korzyści polityki protekcjonizmu osiągnęliśmy wysoki stopień produkcji, który w wielu dziedzinach przekracza popyt rynku wewnętrznego... Potrzebujemy ekspansji. Mam na myśli ekspansję na rynki zagraniczne, gdzie możemy dokonać korzystnej wymiany. Nie dążymy do aneksji terytorium..."&lt;/&gt;<br>Blaine oczywiście wiedział doskonale, że gospodarcza ekspansja ma również swoje implikacje polityczne. Szczególnym terenem jego zainteresowania była Ameryka Łacińska. Blaine, mając na uwadze właśnie owe pozaekonomiczne skutki ekspansji handlowej USA w Ameryce Łacińskiej, myślał o stworzeniu systemu stosunków politycznych państw półkuli zachodniej, opartego na arbitrażu i pokojowym rozstrzyganiu sporów, przy utrzymaniu oczywiście hegemonii amerykańskiej. Zdawał sobie sprawę, że Anglia ma również
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego