Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
głównego, natężenie wypadkowej zbioru postaw powinno wzrastać. Silniejszy też powinien stawać się wpływ postawy związanej z głównym desygnatem. Wpływ postaw na proces uczenia się oraz zapamiętywania kodowanych w wiadomości informacji jest pozytywny dla treści zgodnych z postawą oraz negatywny w stosunku do treści niezgodnych. Postawy ułatwiają więc przetwarzanie informacji, zawierających implikacje wartościujące zgodne z dotychczasowymi poglądami.
Postawy wobec obiektów w otoczeniu lub ich reprezentacja w przekazach komunikacyjnych charakteryzują się określonym kierunkiem i stopniem wartościowania emocjonalnego, natężeniem (siłą), dostępnością oraz zakresem obiektu postawy. Kierunek postawy odnosi się do oceny w kategoriach pozytywny-negatywny, czyli rodzaju odczuć wobec danego obiektu.
Pojęcie stopnia wartościowania
głównego, natężenie wypadkowej zbioru postaw powinno wzrastać. Silniejszy też powinien stawać się wpływ postawy związanej z głównym desygnatem. Wpływ postaw na proces uczenia się oraz zapamiętywania kodowanych w wiadomości informacji jest pozytywny dla treści zgodnych z postawą oraz negatywny w stosunku do treści niezgodnych. Postawy ułatwiają więc przetwarzanie informacji, zawierających implikacje wartościujące zgodne z dotychczasowymi poglądami. <br>Postawy wobec obiektów w otoczeniu lub ich reprezentacja w przekazach komunikacyjnych charakteryzują się określonym kierunkiem i stopniem wartościowania emocjonalnego, natężeniem (siłą), dostępnością oraz zakresem obiektu postawy. Kierunek postawy odnosi się do oceny w kategoriach pozytywny-negatywny, czyli rodzaju odczuć wobec danego obiektu. <br>Pojęcie stopnia wartościowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego