Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
wiąże się z wychodzeniem poza informacje, docierające w sposób bezpośredni. Wychodzenie poza dane zmysłowe możliwe jest dzięki posługiwaniu się cechami informacji jako regułami wnioskowania. Proces wnioskowania pozwala na kategoryzowanie cech obiektów oraz zaliczanie ich do określonych klas. Kategorie i pojęcia, będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa jest w procesie rozpoznawania cech informacji.
Dostępność kategorii uwarunkowana jest wpływem czynników motywacyjnych. Czynniki te wpływają na szybkość identyfikacji, modyfikują relacje wielkości, decydują o selekcji informacji z tła bodźcowego. Ich najistotniejsza funkcja, w kontekście dostępnych możliwości decyzyjnych, wiąże się z
wiąże się z wychodzeniem poza informacje, docierające w sposób bezpośredni. Wychodzenie poza dane zmysłowe możliwe jest dzięki posługiwaniu się cechami informacji jako regułami wnioskowania. Proces wnioskowania pozwala na kategoryzowanie cech obiektów oraz zaliczanie ich do określonych klas. Kategorie i pojęcia, będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa jest w procesie rozpoznawania cech informacji. <br>Dostępność kategorii uwarunkowana jest wpływem czynników motywacyjnych. Czynniki te wpływają na szybkość identyfikacji, modyfikują relacje wielkości, decydują o selekcji informacji z tła bodźcowego. Ich najistotniejsza funkcja, w kontekście dostępnych możliwości decyzyjnych, wiąże się z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego